HOMEMADE MOIST CHOCOLATE CAKE
RM 3.00 SAHAJA....
~ MINIMUM ORDER ADALAH SEBANYAK 10 BEKAS
~ ORDER PERLU DIBUAT 5 DAYS BEFORE THE REQUIRED DATERM 1.50 SAHAJA....
~ MINIMUM ORDER ADALAH SEBANYAK 20 BEKAS
~ ORDER PERLU DIBUAT 5 DAYS BEFORE THE REQUIRED DATE